Beleidsgroepen

Dagelijks bestuur


Doel

De stem van de vrijwilliger en de behoefte van Kazou Brugge vertegenwoordigen naar het beleid van CM-Brugge en Kazou-Vlaanderen. Het dagelijks bestuur helpt ook bij het ondersteunen van de vakantiedienst in functie van een continue werking. Zij zorgen voor het opstellen van uitnodigingen en de agenda van de Verbondsraad. Het aanduiden van de hoofdmoni's, moni's en kookploegen per vakantie hoort tevens tot hun bevoegdheden. Alsook de aanzet geven tot het organiseren van verschillende vormingsinitiatieven doorheen het jaar. Zij formuleren voorstellen naar de Verbondsraad i.v.m. de inhoudelijke invulling van het beleid van Kazou Brugge. Het Dagelijks Bestuur komt maandelijks samen.

Samenstelling

Het Dagelijks Bestuur bestaat uit 8 vrijwilligers, aangevuld met het diensthoofd, de directeur Welzijn en de proost. Elk jaar worden 4 kandidaten verkozen voor een mandaat van 2 jaar. Ook de voorzitters worden jaarlijks verkozen en maken deel uit van deze 8 personen. Kandidaten komen uit de Verbondsraad en worden ook door die Verbondsraad verkozen in november.


Verbondsraad


Doel  

De Verbondsraad formuleert voorstellen tot verbetering van de gehele werking aan het Dagelijks Bestuur die, na bespreking, terugkeren naar die Verbondsraad voor goedkeuring. De algemene beleidsopties inzake de werking van Kazou Brugge worden in de Verbondsraad vastgelegd, alsook de opvolging van die algemene werking. Het is ook de bevoegdheid van de Verbondsraad om de verschillende werkgroepen op te volgen en te stimuleren in hun werking

Samenstelling  


De Verbondsraad wordt elk jaar opnieuw samengesteld in januari. Deze bestaat in principe uit alle hoofdmonitoren en alle geïnteresseerde monitoren die minstens 4 jaar actief zijn. Tijdens de eerste vergadering van het jaar worden ook de voorzitters en het Dagelijks Bestuur verkozen.

Impuls


Impuls is de Brugse 'denktank' als het op vorming aankomt!

Wat doen we?

In verschillende subgroepjes wordt nagedacht over:
  • Vorming voor ado-monitoren: hip en leerrijk!
  • Vorming voor monitoren van vakanties 7-14 jarigen: origineel en uitdagend!
  • Vorming voor alle monitoren: attractief, leeftijdsgericht, verruimend!
  • Losse vorming: specifiek vakantiegericht, naar voorbereiding toe,...
  • Verdere uitwerking van de groeiboekjes

En verder?

Opvolging van de algemene werking: denken rond competenties, vorming rond Jomba, coachingsformulieren onderhouden,…